Inleidingen in mystiek en esoterie

Inleidingen in mystiek en esoterie
Sektiontitel:
Zoek naar de weg De scheppende stilte Praktische mystiek Meditatie De zeven mensentypen
ISBN:
9789061750925
ISBN10:
906175092X
Serie:
Lotusreeks
Sprache:
Niederländisch
Bindung:
Paperback
Veröffentlichungsdatum:
20130717
Veröffentlichungsstatus:
Onbekend
Illustriert:
Nein

Zusatzinformation

Inleidingen in mystiek en esoterie image
Inleidingen in mystiek en esoterie image

Rezensionen

Es gibt noch keine Meinung für 'Inleidingen in mystiek en esoterie'.

Möchten Sie eine Rezension zu diesem Buch schreiben?

:
:
(niemals auf der Webseite gezeigt):

:
:

Berichte

Es gibt noch keine Berichte für 'Inleidingen in mystiek en esoterie'.


Möchtest du einen Bericht über dieses Buch schreiben?

:
:
(niemals auf der Webseite gezeigt):

:
:

Text auf der Rückseite

722 blz. | Paperback | Uitgeverij der Theosofische Vereniging Nederland, 2012 Op een toegankelijke wijze hebben vier auteurs geschreven over belangrijke onderwerpen in de Theosofie. Kwesties die o.a. aan bod komen zijn: mystiek, liefde en wilskracht, meditatie en bezinning, bewustzijn, concentratie en contemplatie en de menselijke natuur. De vijf boeken van de Lotusreeks zijn nu samengebundeld te bestellen. De Lotusbundel bestaat uit: 1. Zoek Naar de Weg - studies in "Licht op het Pad" - R. Mehta 2. De Scheppende Stilte - overpeinzingen over "De Stem van de Stilte" - R. Mehta 3. Praktische Mystiek - voor gewone mensen - E. Underhill 4. Meditatie - een praktische studie met oefeningen - A. Gardner 5. De Zeven Menstypen - G. Hodson 1. Zoek Naar de Weg - studies in "Licht op het Pad" (Rohit Mehta) Licht op het Pad door Mabel Collins wordt wel "een der kostbaarste juwelen van de moderne theosofie" genoemd. Het bestaat uit dertig aforismen die geestelijke lering van diepe betekenis bevatten. Ze zijn integraal in dit boekje opgenomen dat is ontstaan uit een serie toespraken door Rohit Mehta, gehouden in Benares in het hoofdkwartier van de Indiase afdeling van de Theosophical Society. 2. De Scheppende Stilte - overpeinzingen over "De Stem van de Stilte" (Rohit Mehta) Rohit Mehta heeft in deze overpeinzingen over het bekende werk van H.P. Blavatsky De Stem van de Stilte, getracht een verklaring te geven van een van de merkwaardigste boeken die ooit over het geestelijk leven zijn geschreven. Blavatsky geeft daarin de mystieke leer van de Boeddha en de leer van de vedanta weer. Beide zijn nagenoeg identieke wijsgerige stelsels. Zo noemt zij vedanta vergeestelijkt boeddhisme en boeddhisme radicaal vedantisme. 3. Praktische Mystiek - voor gewone mensen (Evelyn Underhill) Dit bekende boekje, geschreven in Londen in 1914, gaat onder meer in op de vraag wat mystiek is. Het geeft een beschouwing over de wereld van de Werkelijkheid en behandelt onderwerpen als de voorbereiding van de mysticus, liefde en wilskracht, meditatie en bezinning, en de vernieuwing van het bewustzijn. "Wat is Mystiek?", blijven velen zich afvragen na lezingen, preken en anderszins te hebben aangehoord: kunnen wij westerlingen dat bevatten en er mee leven? Evelyn Underhill geeft "een" definitie: "Mystiek is de kunst van het éénworden met de Werkelijkheid. Een mysticus is iemand, die deze éénwording in meer of mindere mate heeft bereikt, of althans iemand, die streeft naar en gelooft in zulk een éénwording." Dit boekje heeft in onze hedendaagse maatschappij nog niets aan actualiteit verloren. 4. Meditatie - een praktische studie met oefeningen (Adelaide Gardner) Dit boekje geeft een eenvoudige doch zeer praktische handleiding in meditatie voor alle leeftijden. Per hoofdstuk zijn oefeningen opgenomen voor individuele en groepsmeditatie. De volgende onderwerpen komen onder meer aan de orde: - het doel van meditatie - de verschillende methoden - concentratie en contemplatie - hindernissen en hulpmiddelen - groepsmeditatie - het helpen van anderen door gedachten - aanbevolen literatuur voor verdere studie 5. De Zeven Mensentypen (Geoffrey Hodson) "Het leven gelijkt enigermate op een geweven tapijt: aan de onderzijde ziet men een wirwar van kleuren, knopen en draden; een patroon kan men echter niet ontdekken. Zodra de bovenzijde wordt bekeken ziet men de bedoeling van het weefsel en, hòe alles - juist in die volgorde - werd gerangschikt." Zo is het ook met de schijnbare wanorde in de levens van mensen en volkeren. Het menselijk verstand, dat begrensd is, kan de Waarheid niet ten volle bevatten, die onbegrensd is. Het begripsvermogen van de mens neemt toe, indien men de aspecten van het leven vanuit verschillende gezichtshoeken gaat aanschouwen. Vergelijk de benadering b.v. van een berg vanuit verschillende standpunten: de berg blijft ongewijzigd, echter de (Uw) aanblik is steeds anders. Ten slotte leert U die berg kennen en zo is het ook met het zoeken naar Waarheid.


Verwandte Bücher

Esoterie
9789053831489 | 9053831487 | Drucken: 1

Esoterie
1500 termen van A tot Z
9789027469359 | 9027469350 | Egmond van D. | Drucken: 1

Esoterie
9789491387159 | 9491387154 | Flippo Frank | Drucken: 1

Esoterie
9789491387302 | 9491387308 | Flippo Frank | Drucken: 1

Esoterie
de zoektocht naar absolute kennis
9789048522712 | 9048522714 | Stuckrad Von Kocku | Drucken: 1
Ansehen
Zumindest 2 Angebote

Occultisme en esoterie
9789064520242 | 9064520240 | Steiner | Drucken: 1

Esoterie
de zoektocht naar absolute kennis
9789048522705 | 9048522706 | Stuckrad Von Kocku | Drucken: 1
Ansehen
Zumindest 1 Angebote

Allgemeine Informationen

Titel:
Inleidingen in mystiek en esoterie
ISBN:
9789061750925
ISBN-10:
906175092X

Wir verwenden die Affiliate-Programme oder Bol.com und andere, um aus qualifizierenden Einkäufen zu verdienen.