Kennis-vragen in de polder

Kennis-vragen in de polder
Editor:
Alberts G.
ISBN:
9789052601878
ISBN10:
9052601879
Serie:
Jaarboek KennisSamenleving
Sprache:
Niederländisch
Bindung:
Verschiedenes
Veröffentlichungsdatum:
20050701
Veröffentlichungsstatus:
Not available
Drucken:
1
Illustriert:
Ja
Seiten:
282 seiten

Wo zu kaufen:


Bol.com
4 days (€ 0,00)
€ 16,96

Zusatzinformation

Kennis-vragen in de polder image
Kennis-vragen in de polder image

Rezensionen

Es gibt noch keine Meinung für 'Kennis-vragen in de polder'.

Möchten Sie eine Rezension zu diesem Buch schreiben?

:
:
(niemals auf der Webseite gezeigt):

:
:

Berichte

Es gibt noch keine Berichte für 'Kennis-vragen in de polder'.


Möchtest du einen Bericht über dieses Buch schreiben?

:
:
(niemals auf der Webseite gezeigt):

:
:

Resümee

Dit eerste 'Jaarboek Kennissamenleving' biedt een caleidoscopisch beeld van wat deskundigen en hun kennis doen in beleid, en wat beleid doet met kennis. De relatie tussen die twee is niet zo eenduidig als het vroeger leek. Dagelijks worstelen allerlei kennisprofessionals daarmee. Maar waaruit bestaat die worsteling? Gaan we nu werkelijk anders om met kennis? En levert het ons iets op? Zou het ook anders kunnen? De vraag is wat dit alles zegt over het karakter van de veelbesproken kennissamenleving. Deze en andere 'Kennis-vragen in de polder' worden besproken aan de hand van uiteenlopende maatschappelijke onderwerpen, van medische ethiek tot klimaatverandering. Zo ontstaat een beeld van de valkuilen en mogelijkheden van kennis in beleid. Dit beeld heeft niet alleen een signalerende en verklarende functie. Het biedt ook handreikingen voor een bewustere, en mogelijk effectievere omgang met de bijzonderheden van de complexe relatie tussen kennis en beleid. Door deelname van verschillende partijen aan beleidsprocessen wordt gepoogd recht te doen aan het specifieke karakter van kennis. Vrijwel zonder uitzondering pleiten de artikelen in dit jaarboek expliciet of impliciet voor reflectie op de realiteitszin van de idealen van de kennissamenleving. Ze bieden tegelijkertijd mogelijkheden, kansen en alternatieven voor het bevorderen van een bezonnen en reflectieve werkwijze in beleid en onderzoek. Het 'Jaarboek Kennissamenleving' wil het publieke en politieke debat hierover tussen beleidsmakers, politici, adviseurs en wetenschappers stimuleren.


Verwandte Bücher

In de polder
9789010011299 | 9010011291 | Hulsbos | Drucken: 1
Ansehen
Zumindest 1 Angebote

Polder
Guus Bakker
9789081785761 | 9081785761 | Drucken: 1

Polders!
gedicht Nederland
9789056624446 | 905662444X | Drucken: 1
Ansehen
Zumindest 1 Angebote

Polders
9789005005616 | 9005005610 | Charlotte Dematons
Ansehen
Zumindest 1 Angebote

Kennis, kennis, kennis
9789080686533 | 9080686530 | Zegveld W. | Drucken: 1
Ansehen
Zumindest 1 Angebote

Fièvre des polders
9782402106917 | 2402106913 | Henri Calet
Ansehen
Zumindest 1 Angebote

Greetje uit de Polder
9789080314818 | 9080314811 | Greetje uit de Polder | Drucken: 1

Uitzichtsheuvel in de coupe polder
9789032700447 | 9032700448 | Kleyer | Drucken: 1

Allgemeine Informationen

Titel:
Kennis-vragen in de polder
ISBN:
9789052601878
ISBN-10:
9052601879
Editor:
Alberts G.

Wir verwenden die Affiliate-Programme oder Bol.com und andere, um aus qualifizierenden Einkäufen zu verdienen.