Leafde yn Ljouwert

Leafde yn Ljouwert
Autor:
Ingen van Fleur
Übersetzer:
Jong De Martsje
ISBN:
9789402545449
ISBN10:
9402545441
Herausgeber:
Harlequin
Sprache:
Russisch
Bindung:
E-Buch
Veröffentlichungsdatum:
20200414
Veröffentlichungsstatus:
Available
Drucken:
1
Illustriert:
Nein
Seiten:
114 seiten

Wo zu kaufen:


Bol.com
Leafde yn Ljouwert
Fleur van Ingen
Einchecken im Geschäft (€ 0,00)
€ 3,49

Zusatzinformation

Leafde yn Ljouwert image

Rezensionen

Es gibt noch keine Meinung für 'Leafde yn Ljouwert'.

Möchten Sie eine Rezension zu diesem Buch schreiben?

:
:
(niemals auf der Webseite gezeigt):

:
:

Berichte

Es gibt noch keine Berichte für 'Leafde yn Ljouwert'.


Möchtest du einen Bericht über dieses Buch schreiben?

:
:
(niemals auf der Webseite gezeigt):

:
:

Text auf der Rückseite

Sy wol dat er fuortgiet, hy wol híel graach bliuwe…
 
As troubleshooter yn in fiifstjerrehotel is Jinte Jellema wol wat wend. Se komt dan ek fuort yn aksje as se heart dat de Keningssuite yn ien jûn hielendal útwenne is troch in frijgesellefeest en dat de oansteande brêgeman wegeret om de keamer te ferlitten. Mei har keycard iepenet se de doar fan de lúksesuite, en mei kordate stappen rint se nei binnen ta… 
 
Under de dûs besiket Hein van Kammen om de foarrige jûn fan him ôf te spielen. Hy woe gjin frijgesellefeest, want hy wol net trouwe. Helaas móat er wol. Foar syn mem, foar syn sakeymperium... ‘Jo moatte fuortdaalk dizze keamer út!’ galmet it ynienen troch de badkeamer. Skrokken draait er him om, en hy sjocht in prachtige blonde frou, dy’t him poerlilk oanstoarret. Wêrom is se sa boas op him? En wêrom seit in twingende stim yn syn holle: It giet oan! 


Verwandte Bücher

Leafde yn Ljouwert
9789034779557 | 9034779556 | Ingen van Fleur | Drucken: 1

Leafde yn Ljouwert, Fleur van Ingen
Romantyk op syn Frysk
8710858910056 | 0858910055 | Fleur van Ingen
Ansehen
Zumindest 1 Angebote

Ljouwert 700
9789033002212 | 9033002213 | Drucken: 1
Ansehen
Zumindest 1 Angebote

Earste Leafde
9798566824307 | 856682430X

Oansjen of leafde
9789060663783 | 9060663780 | Werff | Drucken: 1
Ansehen
Zumindest 1 Angebote

Befelje Leafde
9798554082320 | 855408232X | Carolin Kinsley

Leafde kin net swije
9789065530516 | 9065530517 | Kuiper | Drucken: 1
Ansehen
Zumindest 1 Angebote

Allgemeine Informationen

Titel:
Leafde yn Ljouwert
ISBN:
9789402545449
ISBN-10:
9402545441
Autor:
Ingen van Fleur
Übersetzer:
Jong De Martsje

Wir verwenden die Affiliate-Programme oder Bol.com und andere, um aus qualifizierenden Einkäufen zu verdienen.